เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 176 หมู่ที่ 8 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทรศัพท์ : 074 – 601630 โทรสาร : 074 – 601631  
 
  หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   บทบาทหน้าที่
   นโยบาย
   ผลงานเด่น
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อเรา
   ร้องเรียนร้องทุกข์
  ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
   แผนพัฒนา
   ยุทธศาสตร์
   แผนงานโครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   ระเบียบกฎหมาย
   คู่มือประชาชน
   คู่มือปฏิบัติงาน
  รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
 
 
นายสถิตย์ เคว็จดำ
ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่
 
  ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
     พนักงานส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
 
     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานเราอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
     
 
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ดู : 6)
ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้มารับได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยให้นำ #กระติกใส่น้ำแข็งพร้อมนำบัตรประชาชนของเจ้าของสัตว์ มารับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อจะนำไปฉีดเองที่บ้านได้ ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น เป็นต้นไป (เวลาราชการ) (ดู : 36)
ประกาศ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2562 (ดู : 42)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ประจำไตรมาส4) (ดู : 23)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ประจำไตรมาส3) (ดู : 19)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ประจำไตรมาส2) (ดู : 23)
  ข่าวประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7  (ดู : 33)
ราคากลางโครงการขยายเขตประปาภูเขาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ดู : 35)
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมวง - พรุนายขาว (ดู : 23)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เรื่ิอง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 19)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 15)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อสั่งจ้างบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 20)
ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา 20 - 22 ก.ค.2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ยินดีต้อนรับ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีฉลองข้าวตอก ฉลองกองทราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถวายเทียนเข้าพรรษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมใหญ่ (สามัญประจำปี 2563)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเด็กแห่งชาติ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อปพร.ฝึกกระโดดหอ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วีดีโอ
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เลขที่ 176 หมู่ที่ 8 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160โทรศัพท์ : 074 – 601630 โทรสาร : 074 – 601631
Copyright © 2018. www.klongyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs