เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 176 หมู่ที่ 8 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทรศัพท์ : 074 – 601630 โทรสาร : 074 – 601631  
 
  หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   บทบาทหน้าที่
   นโยบาย
   ผลงานเด่น
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อเรา
  ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
   แผนพัฒนา
   ยุทธศาสตร์
   แผนงานโครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   ระเบียบกฎหมาย
   คู่มือประชาชน
   คู่มือปฏิบัติงาน
  รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
 
 
นายสถิตย์ เคว็จดำ
ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่
 
  ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
     พนักงานส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานเราอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
     
 
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
  ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 61 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 11 มกราคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

" เพราะเด็กวันนี้ ต้องเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ" เทศบาลตำบลคลองใหญ่ นำโดย นายโกมล หนูเสน นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓
บรรยากาศ เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ความสนุกสนาน ตื้นเต้น เด็ก ๆ ได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ได้รับความรัก ความอบอุ่น การให้ความสำคัญ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่านที่ให้การสนับสนุน ร่วมกันมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ และขอขอบคุณ ท่าน พลรัช รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมด ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้
๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เลขที่ 176 หมู่ที่ 8 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160โทรศัพท์ : 074 – 601630 โทรสาร : 074 – 601631
Copyright © 2018. www.klongyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs