เทศบาลตำบลคลองใหญ่

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

เลขที่ 176 หมู่ที่ 8 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
โทรศัพท์ : 074 – 601630 โทรสาร : 074 – 601631
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@klongyai.go.th